Home
Department of Civil and Environmental Engineering - Dr. John C. Little
Alumni

Postdocs:

Jianping Cao (2017-2018)

Yaoxing Wu (2013-2017)

Mingjie Xie (2014-2015)

Jennifer Benning (2009-2010)

JinSoo Park (2006-2007)

Chris Tadanier (1998-1999)

Dongye Zhao (1997-1999)

 

PhDs:

Shengyang (Chris) Chen (2017)

Kevin Bierlein (2015)

Zhe Liu (2012)

Lee Bryant (2010)

Ying Xu (2009)

Paul Gantzer (2008)

Vickie Singleton (2008)

Huali Yuan (2005)

Dan McGinnis (2003)

Jeremy Britton (2001)

Steven S. Cox (2001)